Letni občni zbor

V skladu z statutom Društva Autosport JAZON, člane vabimo na letni občni zbor društva, ki bo v petek, 21. 12. 2018, ob 18.30 uri v prostorih društva, Stara Vrhnika 1.

Predlog dnevnega reda za redno skupščino društva:

1. Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva
2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine
3. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora
4. Poročilo o stanju članstva v letu 2017 in 2018
5. Poročilo o delu in gospodarjenju s sredstvi v letu 2017 in 2018
6. Volitve organov društva
7. Program dela in finančni načrt v letu 2019
8. Sprememba naslova društva
9. Sprememba statuta društva
10. Razno

Letos  so na dnevnem redu tudi volitve za 4 letni mandat 2018-2022. Skladno z statutom društva je potrebno izvoliti:

  • Predsednika, podpredsednika in tajnika društva
  • Predsednika in dva člana nadzornega sveta društva
  • Predsednika in dva člana disciplinske komisije društva

Prosim vas, da vaše predloge kandidatov za zgoraj omenjena mesta, pošljete do četrtka, 20. 12. 2018, na mail: jazon@autosport-jazon.si.

Če imate vprašanja, predloge, o katerih bi se radi pogovorili pod točko razno, vas prosim , da mi to sporočite do četrtka, 20. 12. 2018.

Autosport Jazon
M. Škrjanec

Vrhnika, 16. 12. 2018